Jogtudományi Közlöny, 1948

i " • fM7e<f1i7_ \ t -JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Tudományos folyóirat mellékletekkel 1948 Új folyam III. V Szerkesztőbizottság: Elnök: dr. Szladits Károly e. tanár. Elnökhelyettes; dr. Beck Salamon e. rk. tanár. A bizottság tagjai; dr. Auer György kúriai tanácselnök, dr. Bacsó Ferenc min. osztályfőnök, dr. Beér János min. osztályfőnök, dr. Domokos József legfőbb államügyész, dr. Feri Sándor közjegyző, dr. Hajdú Oyula államtitkár, dr. Kádár Miklós ügyvéd, dr. Marton Oéza e. tanár, dr. ifj. Nagy Dezső ügyvéd, dr. Nagy László min. osztálytanácsos, dr. Nagy Miklós a budapesti Ítélőtábla elnöke, dr. Ries István igazságügyminiszter, dr. Schultheisz Emil e. tanár, dr. Szabó Imre min. tanácsos, dr. Szászy István e. tanár, dr. Szebenyi Endre államtitkár, dr. Tóth László ítélőtáblai tanács­elnök, dr. Tury Sándor Kornél e. tanár, dr. Világhy Miklós min. tanácsos, dr. Weltner Andor ügyvéd, dr. Zalán Kornél min. osztályfőnök Felelős szerkesztő: Dr, Kádár Miklós ügyvéd

Next

/
Thumbnails
Contents