Jogtudományi Közlöny, 1949

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Tudományos folyóirat mellékletekkel •HBManiMni 1949 Üj folyam IV. Szerkesztőbizottság: Elnök: ár. Szlaáits Károly e. tanár. Elnökhelyettes: dr. Beck Salamon e. rk. tanár. A bizottság tagjai: dr. Autr Oyörgy legfelsőbb bírósági tanácselnök, ár. Bacsó Ferenc min. osztályfőnök, ár. Beér János min. osztályfőnök, dr. Domokos József legfőbb f államügy ész, ár. Feri Sánáor legfelsőbb bírósági tanácselnök, ár. Hajáu Gyula v. állam­titkár, ár. Kááár Miklós ügyvéd, ár. Marton Géza e. tanár, ifj. ár. Nagy Dezső e. m. tanár, ár. Nagy László min. osztály­tanácsos, ár. Nagy^Miklós, a budapesti felsőbíróság elnöke. dr. Bies István igazságügyminiszter, dr. Schultheisz Emil e. tanár, dr. Szabó Imre min. tanácsos, dr. Szászy Istváné, tanár, ár. Tóth László, a katonai főtörvónyszék elnöke, ár. Tury Sánáor Kornél e. tanár, ár. Világhy Miklós min. tanácsos, ár. Weltner Anáor e. m. tanár, ár. Zalán Kornél min. osz­tályfőnök. Felelős szerkesztő: Dr. Kááár Miklós.

Next

/
Thumbnails
Contents