Jogtudományi Közlöny, 1955

ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК Орган Института Государства и Права Академии Наук ВНР. * REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES Revue de l'Institut des Sciences Juridiques et Politiques de l'Académie Hongroise des Sciences. Szerkeszti. a szerkesztő bizottság: Beér János, Eörsi Gyula, Hajdú Gyula, Kádár Miklós, Kovács István, Medve Zsigmond, Névay László, Яizsalovszky Endre, Schultheisz Emil, Vas Tibor, Világhy Miklós Felelős szerkesztő : Vas Tibor Szerkesztőségi munkatársak: Pap Tibor, Márkus Ferenc Szerkesztőség : Budapest V. Szemere u. 10. Telefon : 328-727 Felelős kiadó : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Megjelenik havonta Előfizetés : Posta Központi Hirlap Irodánál (Budapest V. József nádor tér 1). Távb. : 180-850 Előfizetési díj : egy évre 72 Ft, félévre 36 Ft, negyedévre 18 Ft Csekkszámlaszám : 61 292 Megjelent 1800 példányban 2-560176 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents