Jogtudományi Közlöny, 1956

ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК Орган Института Государства и Права Академии Наук ВНР. * REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES llevue de l'Institut des Sciences Juridiques et Politiques de l'Académie Hongroise des Sciences. Szerkeszti a szerkesztőbizottság : Beér János, Eörsi Gyula, Hajdú Gyula, Kádár Miklós, Kovács István, Medve Zsigmond, Névai László r Kizsalovszky Endre, SehultheiszJEmil, Vas Tibor, Világhy Miklós Felelős szerkesztő : Vas Tibor Szerkesztőségi munkatársak : Pap Tibor, MárkuslFerenc Szerkesztőség : Budapest V. Szemere u. 10. Telefon : 328-727 Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Megjelenik havonta Előfizetés : Posti Központi Hírlap Irodánál (Budapest V. József nádor tér 1). Távb. : 180-850 Előfizetési díj : egy évre 72 Ft, félévre 36 Ft, negyedévre 18 Ft Csekkszámlaszám : 61 292 2-571165 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents