Jogtudományi Közlöny, 1958

• JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ОРГАН ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК ВНР. REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTS WISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő : Dr. Kádár Miklós. Szerkesztőségi titkár : Dr. Pap Tibor Szerkesztőség : Budapest, V. Szemere utca 10. Telefon : 120—243 Felelős kiadó : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Megjelenik havonta Előfizetés : Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V. József nádor tér 1.) Távbeszélő : ISO—850 Előfizetési díj : egy évre 72,— Ft, félévre 36,— Ft, negyedévre 18,— Ft. — Csekkszámlaszám : 61.292 Külföldön terjeszti a KULTÜRA Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest VI. Népköztár­saság útja 21. Telefon : 429 — 760) vagy a KULTÚRA külföldi képviseletei * \ Felelős kiadó : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2-584265 Athenaeum (F. v. Soproni Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents