Jogtudományi Közlöny, 1964

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA BECTHHK lOPHflHHECKHX HAYK Opran HHCTHTyTa rocyflapcTBa h üpaBa Ana^eMHH Hayx BHP REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTSWISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: Dr. Kádár Miklós. Szerkesztő: Dr. Pap Tibor. Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere u. 10. Telefon: 120—243. Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. Megjelenik havonta Felelős kiadó: Közgazgaságl és Jogi Könyvkiadó igazgatója 64.7173 Kossuth Nyomda, Budapest, V., Alkotmány u. 3. — Felelős vez.: Lengyel Lajos igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents