Jogtudományi Közlöny, 1967

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA ВЕСТНИК ЮРИФИ ЧЕСКИХ НАУК ОРГАН ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК ВНР REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTSWISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT DES INSTITUT FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: Dr. Kádár Miklós. Szerkesztő: Dr. Pap Tibor. Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere u. 10. Telefon: 120-243. Kiadja: a Lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-281. Felelős kiadó: Sala Sándor Megjelenik havonta 68.74 Egyetemi Nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents