Jövendő, 1905 (3. évfolyam, 19-35. szám)

1905-05-07 / 19. szám

Harmadik évfolyam. Budapest, május 7. Tizenkilencedik szám. Jövendő irodalmi és politikai uiság El nem mondott beszéd. (F. L.) Tisztelt képviselő urak, önök egy felirati javas­latot tárgyalnak, amelynek egyik célzatát, hogy tudniillik az alkotmány egyik tényezője : a nemzet képviselete fölszólítja az alkotmány másik tényezőjét: a koronát, hogy az alkotmány elvei szerint olyan programm alapján álló kormányt nevezzen ki, amely a választásokon a törvényes jogosság formái közt meg­nyilatkozó népakaratot érvényesítse a kormányzásban, — he­lyesnek tartom. — Mert nemcsak a nemzet érdeke, az alkot­mány és a törvények szerint való a kívánság, de a felírat e része világos beszéd is. Magának a feliratnak többi és legtöbb tartalmát azon­ban helytelenítem, mert nem tartalmazza precízen azokat a kívánságokat, amelyeket a nemzet a választások alkalmával, a kiosztott mandátumok számaránya szerint kinyilvánított. Sőt a feliratnak ez a hiánya — ebbeli szándékossága révén — azt a hazugságot látszik megerősíteni akarni, amely az alkotmányosságot mindenütt a világon, de talán sehol sem olyan mértékben, mint Magyarországon a csőd elé juttatja. A feliratnak ez a fallaciója ki is domborodik az önök

Next

/
Thumbnails
Contents