A Jövő Mérnöke, 1991 (38. évfolyam, 1-19. szám)

1991-02-07 / 1. szám

'<06 . ( "tt'l . / rlW C.LS l t [ A Budapesti Műszaki Egyetem lapja 1991. február 7. XXXVIII. évfolyam 1. szám 30 százalékos béremelés * 193 millió hiányzik az egyetem működéséhez Beszélgetés Michelberger rektorral * A főigazgató bizalmat kapott Lajos Tamás elhatárolta magát - És Andrásfalvy miniszter? A Ternai-féle vita utolsó előtti hullámai * Búcsú Salgó Rózsától Pszichológiai "trükkök" kezdő vezetőknek | «Gergely László (Gépész Kar I. éves): Iszony. | Itt ülök a harmadik matek vizsgám előtt és tiszta ideg vagyok. Valószínű félévismétlés | lesz a vége. A barátnőmmel is összevesztem, pedig ő tudja, hogy nem vagyok lökött. Egy negyedéves lány mondta nekem szeptember­ben: Barátnőd van? Na, nem lesz! «Erőss Barna (Vegyész Kar dolgozó): Nem | emlékszem rá, de azt hiszem álmosan. A han­gulatom sem lett jobb, pedig a réginél rosz- I szabb hangulat már nem is hangulat. Koráb- | ban, ha gondja volt az embernek a kömyeze- | te jobban tolerálta, mint most. Mindenki, aki « régen nagyvonalú volt, most elvei ellenére is, I csak magára gondol. I «Hasim Farok (Közlekedési Mérnök Kar I. | éves): A magyar tanárok nem beszélnek jól angolul, ezért nehéz őket megérteni. Lányok | itt sajnos nincsenek, de otthon lesznek! | «Dávid Miklósné (kézbesítő): Nem jól. De nem nyilatkozom, mert nincs jelentősége. Megfogadtam, hogy nem jár a szám. A béka | fenekénél vagyok. A kisembernek nem jó itt, | mert nincs megbecsülve. Az érdekeinket sem | képviseli senki. A jóllakott ember nem érez | az éhessel. De nem lesz ebből semmi bajom? | «Kapusi Zsuzsa (Villamos Kar II. éves): Op­timista vagyok, reménykedem! Levizsgáztam, minden rendben volt. A szerelmem a régi és az is marad. Van egy nagy álmom, tengerpar­ti ton tölteni a nyarat! Még sohasem láttam a tengert. | «Hasszán Ali: Kirúgtak a kollégiumból, most | egy híd alatt lakom, s ez nagy hatással van a ti tanulmányi eredményemre. En nem beszélek | jól, de te jól beszélsz magyarul. (Koszi.) •Dr.Prépostffy Ernő (adjunktus): Kötőhár­tyagyulladásom volt, és úgy néztem ki, mint egy nyuszi. • Bagi László (Villamosmérnöki Kar I. éves): Nehezen kezdődött és úgy érzem hátrányban vagyok, hiszen többen szakirányú szakközép- iskolából jöttek, nekik a vizsgák könnyebben mennek. Van egy-két utóvizsgám. Két hét alatt négy vizsga! így nem csoda, ha a szere­lemre nem jutott időm! •Portás néni (nevét nem árulta el): Hát ez az év jól kezdődött! Kiújult a lumbágóm, alig élek! Kevés a nyugdijam, s minden problé­mámat egyedül kell megoldanom. •Egy adjunktus a Gépész Karról: Kósza hírek tetjengenek leépítésről, s ez borzolja a kedé­lyeket. Nem tudni, ki fog a következő félév­ben oktatni, és kit küldenek el. Megélhetési gondjaim vannak, de hobbink az oktatás, sze­retjük ezt a munkát, különben nem lennék itt. •Jawdal Ahmed (Építő Kar III. éves iraki di­ák): Jól. Levizsgáztunk, csak a háború miatt aggódunk, hiszen családunk veszélyben van. A telefonok használhatatlanok, így semmi hír róluk. •Bakos László, Rosta Sándor, Széplaki Géza, Papp L^josné (Vegyipari gépek Mezőgazda- sági Iparok Tanszéke dolgozói): Kilátástalan- ság. De nem ez az igazi szar, lesz még na­gyobb is! Eddig minden hónap másodikán megkaptuk a fizetést, most csak ötödikén kapjuk, pedig már másodikán sincs egy va­sunk sem. A munkásokat senki sem képviseli, érdekeiket nem tartják szem előtt. A szak- szervezet sem ér semmit, régen legalább üdülni elmehettünk. 8-9000 Ft-os fizetésből | nem lehet megélni! •Mohamed Ali Idisz (Gépész Kar III. éves): | Ottó Márta tanárnő mindig ideges, de azért | jó a szíve. A magyarok nem szeretik a külföl- \ dieket. Nem találunk szép lányokat, s akik j; vannak, nem barátkoznak, pedig mi is fiata- s lók vagyunk és úgy barátkoznánk már! •Dr.Szakolczai Éva (vezető főorvos): Tovább- | képzésen voltam a Honvéd Kórházban. A rendelőben nem volt nagy forgalom. Sokan ii vannak betegállományban, egyre erőteljeseb- \ bek a vírusfertőzések. Bizakodom. Sok az át- \ alakulás, a fenyegető átalakulás, s ez szigorú- \ an lép fel az üzemegészségügy ellen. Bizony- ; tálán a helyzet. Az itteni fennmaradás nem \ lehet kétséges, az egyetemi szakrendelőre \ szükség van, csak a hogyan, ami fejtörést \ okoz. •Amir Abdala (Közlekedés Kar I. éves): Az a • baj, hogy a jegyeink attól függenek, hogy mi- jj lyen a színünk, melyik nemzetségből jöttünk, j és mennyire ügyeskedünk. Ez nemcsak az e- í gyetemen van így, hanem mindenütt Magyar- \ országon. A SOTE klubba nem engednek be, j a skinhead-ektől félünk, és a rendőrség min- j dig a magyarok oldalán áll. •Dr.Penninger Antal (Gépész Kar Tanszék- \ vezető docens): Kellemesen, egy hetet pihen- j tem Sopronban. Most nagy munkában va- í gyök, vizsgáztatok, s most készítjük elő a kö- : vetkező félévet. Próbálom magam távol tar- j tani a napi problémáktól, mert nem befolyá- j solhatóak általam, s az energiám másra kell. niko j deztünk cCfa cCö'úú őnttek ef az, év?

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents