A Jövő Mérnöke, 1993 (40. évfolyam, 1-34. szám)

1993-01-14 / 1. szám

XL. évfolyam 1. szám 9.50 Ft 1993. január 14. q jövő MÉRNÖKÉ A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA A Újévi beszélgetés a rektorral Az egyetem helyzete nem lesz rosszabb a tavalyinál Év eleji, amolyan jövőbe látó beszélgetésre kértük Michelberger Pál rektort, aki azonnal Iájelentette: jós­lásokba semmiképpen sem bocsátkozik. Ám arra hajlandó, hogy az egyetem mai gazdasági-szakmai helyzete alapján felmérje, mire is számíthatunk az előttünk álló esztendőben. With English Supplement Angol melléklettel Idén csak az ÁFÁ-ra 100 millió Ft-ot fizet az egyetemi írásunk az 5. oldalon Megszületett az ELTE és a BME megállapodása a világkiállításra átadott területek megosztásáról. Cikkünk és térképünk a 6-7. oldalon Több mint 130 ezer diák naponta felfegyverkezve érkezik az iskolába. .Háttér” rovatunkban az amerikai oktatási rendszerről olvashatnak riasztó adatokat a 15. oldalon. — Az országgyűlési képvise­lők az év végén elfogadták azt a költségvetési törvényt, amely egyebek között a felsőoktatási intézmények csökkentett támo­gatásáról is rendelkezik. Ho­gyan érinti mindez a Budapesti Műszaki Egyetemet? — Ez a törvény ugyan glo­bálisan szabályozott egy sor kér­dést a felsőoktatás területén, de az egyes egyetemek helyzetét ez még önmagában semmiképpen sem determinálja Közvetlenül felettünk áll a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, s az egyetemnek van belső költség- vetése is, ahol a feladatok érték­rendjét megállapítva végrehajt- hatóak bizonyos átcsoportosítá­sok. Készítettünk egy előzetes költségvetést még december­ben, de végleges formát csak márciusban ölt majd az egye­tem éves gazdálkodásáról szó­ló koncepció. Összességében úgy ítélem meg, hogy a pénzügyi helyze­tünk idén olyan lesz, mint ami­lyen tavaly volt. Igaz, hogy egyes területeken növekednek az elvonások, ugyanakkor azonban a távlati tervek kidol­gozásához plusz eszközök áll­nak rendelkezésre, így min­dent összevetve nagyjából az­zal gazdálkodhatunk idén is, amivel ’92-ben. Természete­sen azt sem szabad elhallgatni, hogy elindul egy lassú leépülé­si folyamat, hiszen a költségve­tés sem a működési kiadások, sem pedig a fizetések terén so­ha nem volt képes lépést tar­tani az inflációval. Rendkívül nehéz felmérni, hogy az adó­kulcs-változások milyen hatás­sal lesznek az egyetemre. Más­részt viszont növekszik a pá­lyázható lehetőségek száma, s így azoknak az egységeknek, amelyek kutatómunkára tud­nak vállalkozni, gazdasági hasznuk lehet a pályázatokból; hiszen az OMFB és az OTKA támogatná őket. — Említette, hogy minden­képpen számolni kell egyfajta leépüléssel Milyen mértékű le­het ez becslései szerint? — Erről korábban már vé­geztem számításokat. Ha az infláció és a fizetésemelés mértéke pontosan megegyezik a korábbi két esztendő átlagá­val és a hallgatói juttatások is hasonlóan alakulnak, akkor 14 év múlva a professzori bruttó fizetés eléri a hallgatói nettó ösztöndíjat. • Folytatás a 3. oldalon Fizessen elő a Jövő Mérnökére! telefoB alközpontok irodatelefonok főnök—titkári berendezőnek központhoz csatlakozó kószülókek telefonok, üzenetrögzítők ipari, irodai órík irodabútorok, irodatechnikai eszközök (I COMF1 BUDAPESTI TELEFON ALKÖZPONT Kft Bp. X. Bihari út 6. Tel.: 127-7820 Lev. cím: 1476 PF: 176. FAX: 138-4079 tanácsadás tervezés beszerzés telepítés üzemeltetés karbantartás rekonstrukció

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents