A Jövő Mérnöke, 1995 (42. évfolyam, 1-32. szám)

1995-01-19 / 1. szám

XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 10 Ft 1995. JANUÁR 19. A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM LAPJA Beszélgetés Vásárhelyi Pállal, a BME könyvtárának vezetőjével Veszélyben az egyetem könyvtára Mióta egyetemek vannak, a tanulásnak és az oktatásnak része a könyv­tár. Csak akkor lehet megismerni a tudomány jelenlegi állását, a gondol­kodók elméleteit és a technika eredményeit, ha el lehet olvasni, amit er­ről írtak. A kutatók munkásságát világszerte többek között azon mérik, hogy mennyit publikáltak, s ezeket mások mennyire olvasták, mennyit hivatkoztak rájuk - röviden és vázlatosan így foglalta össze Vásárhelyi Pál, a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárának igazgatója a könyvtá­rak jelentőségét. Akadályok az önismeret útján Mindennapi pszichológia 4. oldal Aggodalom a kollégiumok miatt 5. oldal A szőrmeviselet alkonya Környezetvédelem 6. oldal Sorozatunk az egyetem elektronikus levelezési rendszeréről folytatódik 7. oldal Milyen a magyar munkaerő? Háttér 11. oldal A beszélgetés folyamán azon­ban - miután az élet ezt diktál­ta - ennél sokkal gyakorlatia­sabb dolgokról esett szó. Első­ként éppen arról, vajon miért Fodor úgy véli: amennyiben az érintettek márciusban tudo­mást szereznek arról, hogy szeptembertől kell-e fizetni az egyetemeken és főiskolákon, úgy nem lehet késedelemről beszélni. A miniszter egyéb­ként saját bevallása szerint tan­díjpárti. Mint ismeretes, jelenleg két tekintik egyesek az egyetemet és a könyvtárat két külön, eset­leg egymással versengő intéz­ménynek?- Úgy látom, az egyetem lehetőség áll a döntéshozók előtt. Vagy bólintanak a felső- oktatási törvény módosítása­kor előírt 1995. szeptemberi tandíjbevezetésre, vagy pedig a kérdés rendezését a felsőok­tatás-fejlesztési törvény hatá­lyába utalják. A jogszabály ter­vezete még készül a miniszté­riumban, de az ígéretek szerint közvéleménye nem érzékeli, hogy könyvtára mekkora ve­szélyben van. Miközben a áprilisban a parlament elé ke­rülhet. A felsőoktatási szféra szakemberei szívesebben ven­nék, ha a tandíjról ezzel a tör­vénnyel együtt döntenének a honatyák, mert csak így látnak garanciát az átlátható felsőok­tatási szabályozásra. Folytatás az 5. oldalon *+■ Folytatás a 3. oldalon Döntésre várnak az érintettek tandíjügyben Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter reméli, hogy a tandí­jak bevezetésével kapcsolatos döntés nem a kormány népszerűségi megfontolásai miatt késik. Mint megtudtuk, a szaktárca vezetője decem­ber közepén fordult Horn Gyula miniszterhez, hogy a kormány hozzon döntést a kérdésben.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents