A MTA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 16. KÖTET (1961)

16. kötet / 1. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BOGNÁR REZSŐ, BRUCKNER GYŐZŐ, BUZÁGH ALADÁR, CHOLNOKY LÁSZLÓ, CSŰRÖS ZOLTÁN, ERDEY LÁSZLÓ, FODOR GÁBOR, FÖLDI ZOLTÁN, FREUND MIHÁLY, GERECS ÁRPÁD, HARDY GYULA, KISS ÁRPÁD, KORACH MÓR, LENGYEL BÉLA, LENGYEL SÁNDOR, MÜLLER SÁNDOR, POLINSZKY KÁROLY, PROSZT JÁNOS, SCHAY GÉZA, SCHULEK ELEMÉR, SZABÓ ZOLTÁN, TÜDŐS FERENC és VARGHA LÁSZLÓ SZK K KESZ-pŰIIIZOTTSACI TAGOK KÖZREMŰKÖDÉSÉV EL SZERKESZTI ERDEY-GRÜZ TIBOR 16. KÖTET 1. SZÁM ÍWf, M AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1961 MTA KÉMIAI OSZT. KÖZL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents