A MTA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 20. KÖTET (1963)

20. kötet / 1. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BOGNÁR REZSŐ, BRUCKNER GYŐZŐ, CHOLNOKY LÁSZLÓ, CSŰRÖS ZOLTÁN ERDEY LÁSZLÓ. FODOR GÁBOR, FÖLDI ZOLTÁN, FREUND MIHÁLY, GERECS ÁRPÁD, HARDY GYULA, KISS ÁRPÁD, KORACH MÓR, LENGYEL BÉLA, LENGYEL SÁNDOR. MÜLLER SÁNDOR, POLINSZKY KÁROLY, PROSZT JÁNOS, SCHAY GÉZA, SCHULEK ELEMÉR, SZABÓ ZOLTÁN, TÜDŐS FERENC és VARGHA LÁSZLÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI ERDEY-GRÚZ TIBOR 2 0. KÖTET 1. SZÁM • AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST 19 6 3 MTA KÍMIAI OSZT. KÖZL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents