Külpolitika - A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata - 1979 (6. évfolyam)

1979 / 1. szám

E SZÁMUNK SZERZŐI: DR.PRANDLER ÁRPÁD, kandidátus; BALÁZS JÓZSEF, a Magyar Külügyi Intézet osztályvezetője; DR. KOLLÁTH GYÖRGY, a Világgazdasági Kutató Intézet munkatársa; DR. VALKI LÁSZLÓ, kandidátus, az ELTE Nemzetközi Jogi Tan­székének docense; DR. HORVÁTH DÉNES, a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa; DR. HALÁSZ GYÖRGY, a Magyar Hírlap külpolitikai rovatvezető­helyettese. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BOGNÁR GYULA (főszerkesztő) DARVASI ISTVÁN GYOVAI GYULA (a szerkesztő bizottság elnöke) KOVÁCS LÁSZLÓ KÖPECZI BÉLA PÁLOS TAMÁS PÉTER JÁNOS RÁCZ PÁL SALGÓ LÁSZLÓ SIMÁI MIHÁLY SÜTŐ OTTÓ SZITA JÁNOS TÁLAS BARNA VÁLYI GÁBOR VÁRKONYI TIBOR VÁRNAI FERENC A szerkesztőség címe: 1016 Budapest, Bérc u. 23. Telefon: 664-S87

Next

/
Thumbnails
Contents