Külpolitika - A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata - 1979 (6. évfolyam)

1979 / 1. szám

KÜLPOLITIKA Főszerkesztő: Dr. Bognár Gyula Kiadja: Lapkiadó Vállalat, 1906 Bp. VII., Lenin krt. 9—11. Pf. 223. Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató Megjelenik: negyedévenként Terjeszti a Magyar Posta INDEX: 25 469 79. 90683 Petőfi Nyomda, Kecskemét Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96102 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre: 80 Ft Példányonkénti ára: 20 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents