Kárpáti Vadász, 1929. (3. évfolyam, 1-23. szám)

1929-01-01 / 1. szám

Szerkeszti és kiadja: DR. FENCIK JENŐ tanár. A vadászat, erdészet, vad» és erdőgazdaság, fegyvertechnika, halászat és ebtenyésztés szaklapja. ÁLLANDÓ ROVATA A „VADÁSZEB“ A Ruszinszkói Vadászati Védegylet«, székhelye Uzhorod-Ungvár; »A Szlo- veriszkói és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület«, székhelye Kassa, hivatalos lapja. — A »Tacskókopó-Klub«, székhelye Pressnitz, a »Noruik« országos tacskó és vadászterrier tenyésztők egyesülete, székhelye Brno, a »Deutsches Kartell für Himdewesen«, székhelye Hannover, kárpátvidéki közlönye. Megjelenik havonta kétszer, a hónap első és második felében képekkel és evente több melléklettel. Főmunkatárs: Szlávik Nándor vezérerdőfelügyelő, a gyakorlati vadászat rovatvezetője. Az erdészet rovatvezetője: Gözsy Gyula erdőmérnök, . főerdőtanácsos. A kiadóhivatali ügyek vezetéséért felelős: M1NÁR JÓZSEF, a külföldi rovat vezetője. — A lap művészi illusztrációinak vezetője: Ing. ANDERLE V. L. erdótanácsos, akadémiai festő. SZAKROVATVEZETŐK: Biológia: Dr. Stefán Andrejevics főisk. r. tanár. — Ebgyógyá­szat: Dr. Raitsits Emil állatorvosi főiskolai nyilvános rk. tanár. — Fegyvertechnika: Herényi Gothard Sándor fegyvergyáros. — Jogi rovat: Dr. Szűk Aladár ügyvéd. — Lö­vészet: Szulyovszky Géza. — Ornithologia: Hrabár Sándor tanár. — Sporthalaszat: Heverdle Frigyes. — Szépirodalom: Bozga Kovássy Elemér. — Vadbetegségek: Dr. Král Ferenc állatorvosi főiskolai nyilvános rendes tanár. — Vadászgazdaság: Nádudvari Rázsó Lajos. — Zoologia: Kaminszky László tanár. — Szlovenszkói tudósító: Dr. Rajcsányi Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BERFHOVO (Beregszász), Mitrák u. 21. sz. C. S R., Podk. Rus. Előfizetési árak: Csehszlovákiában egy évre 60-— Ke., félévre 30’— Ke. Amerikában egy évre 3'— Dollár i Magyarországon egy évre 10-— Pengő Jugoszláviában egy évre 120'— Dinár ( Romániában egy évre 400-— Lei Előfizetési és hirdetési díjak postautalványon a szerkesztőség címére vagy postai befize­tési lapon küldendő be. — Szakcikkeink utánnyomása tilos. Kéziratokat vissza nem adunk. Mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez. III. évfolyam, 1. (49.) szám 1929. január 1. Január NAP HOLD Január NAP HOLD Kelte Nyug. Kelte Nyug. j Kelte Nyug. Kelte [Nyug. 1 Kedd 7-48 16-20 1 23-11 11-33 9 Szerda 7-47 16-28 6-51 14-47 2 Szerda : 7-48 16 21 — 11-51 10 Csütörtök 7’40 16-29 7-44 1 15-39 3 Csütörtök 7-48 10-22 0' 19 12-07 11 Pentek 7-46 16-30 8-30 j 16-39 4 Péntek I 7-4/ 16-23 I 1-26 12-24 12 Szombat 7-45 16-32 9-00 1 1 <'45 5 Szombat 7-47 16-24 2-32 12.43 13 Vasárnap 7 45 10-33 936 1 18-55 fi Vasárnap 7-47 16-25 3-39 13 05 14 Hétfő 7-44 16-35 10-01 20-07 7 Hétfő 747 16-26 ! 4-46 13 32 15 Kedd 7-43 16-36 10-22 1 20-17 8 Kedd 7-47 16-.7 5-50 1405 Hirlapbélyeg engedély: p. t. ig. Kosice, éislo : 10612/V. — 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents