Kárpáti Vadász, 1931. (5. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-01 / 1-2. szám

képes szaklap a kárpáti országok vadászai, erdészei, sporthalászai és ebkedvelői számára. V. évfolyam. 97—98. (1—2.) szám. 1931. január 1—15. A Podkarpatska Rusi Országos Vadászati és Kynologiai szervezetek Szövetsége, székhelye Uzhorod, a Ruszinszkói Vadászati Védegylet székhelye Uzhorod, a Szlovenszkói és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület, székhelye Kosice és a Tacskó. kopó-Klub, zsékhelye Pressnitz, hivatalos lapja. — A »Nornik« Országos Tacskó és Vadászterrier Tenyésztők Egyesülete, szék­helye Brno, a Deutsches Kartell für Hundewesen, székhelye Hannover, kárpátvidéki közlönye. SZAKROVATAI A „VADÁSZEB“ ÉS AZ „ERDÉSZET“. Megjelenik havonta kétszer, minden hónap első és második felében szövegképekkel. ELŐFIZETÉSI Díj EGY ÉVRE belföldre: 60.— Ké. Külföldre: 70.— Kő. Egyes szám ára: 3,- Ke. Szerkeszti és kiadja: OR. FENCIK JENŐ tanár. Az »Erdészet« szakrovat vezetője: Ing. GÖZSY GYULA, fóerdótanácsos. Fömunkatárs: Nádudvari RAZSÓ LAJOS. ROVATVEZETŐK: Biológia: Dr. Stefán Andrejevics, főiskolai r. tanár. — Ebgyógyászat: Dr. Raitsits Emil, állatorvosi főis­kolai r. tanár. — Fegyveilechnika és lövészet: ifj. Sulyovszky Géza. — Jogi rovat: Dux. — Omithologia: Pawlas Gyula. — Sporthorgászat: Polgáry Miklós tanár, — Szépirodalom: Bozga Kovássy Elemér. — Vadbetegségek: Dr. Král Fr, állatorv. fő­iskolai tanár. — Zoológiái: Kaminszky László tanár. — Szlovenszkói tudósító: Dr. Rajcsányi Gyula. — Romániai tudósító: Loveczky Ernő. — A lap művészi illusztrációit készíti: Ing. W. Anderle erdőtanácsos, akadémiai festő. ___________ A KIADÓHIVATALI ÜGYEK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS: MINAR József, a külföldi rovat vezetője.__________ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BEREHOVO (Beregszász), Mitrák u. 23. sz. C. S. R„ Podk. Rus. Póstafiók~3L Szakcikkeink utánnyomása tilos. — Kéziratokat vissza nem adunk. — Fizetendő és perlendő Berehovon. — Minden megkere­séshez válaszbélyeg melléklendő. — Mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez. — Póstatakarékpénztári csekkszámla 54696. Hirlapbélyeg engedély: p. t. ig. Koiice, éíslo 10612/V.—1927.

Next

/
Thumbnails
Contents