Kárpáti Vadász, 1932. (6. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-01 / 1. szám

képes szaklap a kárpáti országok vadászai, erdészei, sporthalászai és ebkedvelői számára. VI. évfolyam. 1. (121). szám. 1932 január hó 1. A Podkarpatska Rusi Vadászati és Kynologiai szervezetek Országos Szövetsége, székhelye Uzliorod, a Ruszinszkói Vadá­szati Védegylet, székhelye Uzhorod, a Szlovenszkóí és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület, székhelye Kosice és a Tacskókopő-Klub, székhelye Pressnitz, hivatalos lapja. — A »Nornik« Országos Tacskó és Vadászterrier tenyésztők Egye­sülete, székhelye Brno, a Deutsches Kartell für Kundewesen, székhelye Hannover, kárpátvidéki közlönye. Szakrovatai a „Vadászeb“ és az „Erdészet“. Megjelenik havonta kétszer, minden hónap első és második felében szövegképekkel. ELőfizetési dij egy évre belföldre: 60.— Kö. Külföldre: 70.— Kö. Egyes szám ára: 3.— Ke. Szerkeszti és kiadja: Dr. FENCIK JENŐ tanár. Az »Erdészet« szakrovat vezetője: Főmunkatárs: A »Vadászeb« szakrovat vezetője: Ing. GÖZSY GYULA, főerdőtanácsos. Nádudvari RÁZSÓ LAJOS. N. W. JARDON, németországi szakíró. ROVATVEZETŐK: Biológia: Dr. Stefan Andrejevics, főiskolai r. tanár. — Ebgyógyászat: Dr. Raitsits Emil, állatorvosi fő­iskolai r. tanár. — Erdő és vadvédelem: Réz Ferenc erdőmérnök. — Fegyvertechnika és lövészet: ifj. Szulyovszy Géza. — Jogi rovat: Dux. — Ornithologia: Pawlas Gyula. — Sporthorgászat: Polgáry Miklós tanár. — Szépirodalom: Bozga Kovássy Elemér. — Vadbetegségek: Dr. Král Fr. állatorv. főiskolai tanár. — Zoologia: Kaminszky László tanár. — Szlovenszkóí tu­dósító: Dr. Rajcsányi Gyula. — Romániai tudósító: Loveczky Ernő. — Jugoszláviai tudósító : Tabakovics Gusztáv ny. fő­jegyző. — A lap művészi illusztrációit készíti : Ing. W. L. Anderle erdőtanácsos, akadémiai festő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Berehovo (Beregszász), Mitrák-u. 23. C. S. R. Podk. Rus. Póstafiók 31. Szakcikkeink utánnyomása tilos. - Kéziratokat vissza nem adunk. - Fizetendő és perlendö Berehovon. - Minden megkeresés­hez válaszbélyeg mellékelendő. Két mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez, - Póstatakarékpénztári csekkszámla: 54696. Hirlapbélyeg engedély: p. t. ig. KoSice, éislo 10612/V.—1927. KhHHH

Next

/
Thumbnails
Contents