Kárpáti Vadász, 1932. (6. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-01 / 1. szám

Jtuia&r Nap Hold Január 1 Nap li Hold Jaaoár |i .Nap jj Hold Kelte Nyugta Kelte Nyugta Kelte Nyugta jj Kelte j Nydgta p Kelte íi Nyugta ji Kelte Nyugta ll Péntek 7 48 4-20 00 08 ! 11 41 . j 11; Hétfő 1 747 4 29 I íí 9-56 8 22 21 Csütörtök jí 7 40 íí 4'43 ji 1 58 629 2j Szombat 748 420 1 28 11 59 12Í Kedd 7 46 4 30 á 0 12 9 31 22 Péntek !; 7 39 4 45 ji 3 03 7 20 3; Vasárnap 748 4 20 2 51 12 22 13: Szerda 745 43 2 Í! 10 26 10-37 23] Szombat 738 4’46 ; 4 27 7 59 41 Hétfő 743 4 21 4.15 I 12 50 14: Csütörtök 745 4 33 1; 10 39 11 43 24! Vasárnap II 7 37 4 47 jí 5 50 8 30 5Í Kedd 7 48 422 5 33 j 1 28 15j Péntek 1 7 45 43Í |! 10 53 —• ­25 Hétfő jj 7 36 4 48 7 14 853 6| Szerda 7 48 4’23 6 52 2 18 16] Szombat 7 44 4 35 jj 11 08 0 49 26 Kedd i! 7 35 4-50 j! 8 36 9.12 7 Csütörtök 7 48 42 4 7 53 3'24 17! Vasárnap 7 43 4 37 1 11 27 1-53 27 íSzerda I! 7 34 4 52 ii 9 57 9 30 81 Péntek 7 48 426 840 4 38 18 Hétfő 743 433 ji 1T50 308 28 Csü.örtök 7 33 4-53 j 1118 9 46 9' Szombat 7 47 4*27 9 13 5-55 19 Kedd 742 4 40 jj 12-20 4 19 29j Péntek jj 7 32 4 55 !í —•— tO.í'5 lOj Vasárnap 7‘47 4 28 í 9 37 j 711 20' Szerda 7 41 4 42 ! 1 58 6 29 30 Szombat 7 31 4 57 i 0-39 1027 1 ! II !i 31' Vassrnao |i 7-30 4 53 fi 2 03 10 52 KENNEL HIRDETÉSEK: (E rovatban kizárólag bejegyzett tenyésztelepek hirdethetnek. Hirdetési ciij: egy évre 3 sor 50 Kő.. minden további sor 50 Kő. A történelmi országokban levő tenyésztelepekkel kérjük a leveíezést cs».h vagy német nyelven eszközölni). Fox terrierek: Vöröskövári kennelben időnkint elsőrangú leszármazása drótszörü foxterrierek kaphatók. Túl, gróf Pálffy Károly, Vö- rőskővár, u. p. Casta, zupa: Bratislava, Slovensko. »Orlov« kotorék és vadászfoxterrier és airedale-terrier tenyésztelep. Tulajdonos Gyözsy Gyula föerdőtanácsos, Pla- veé, p. Popr, Slovensko. Kész kotorékebek és versenygyőztes szülők után kölykök időnkint eladátnak. A kennel csak vá­logatott kölyköket ad ki. Fedezőkanok. Válaszbélyeg. »Fabianka« simaszörű vadászfoxterrier kennel. Eredeti angol leszármazású törzsállatok után kölykök időnként kap­hatók. Túl, Dr. Sacher Béla földbirtokos, Lucenec. »Von der Kammlach« használati vadászfoxterrier te­□ --- - - ~ ■ □ □ □ □ □ 0 □ □ □ töO " ” ---- ' ...................DL □j.!□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ pMiíiliití* 1 Gcwcihkronleuciiter | I ia dea verschiedensten Ausführungen! i Hol iktassuk vadászebeinket? A »Hubertus« német vadászebtörzskönyv hivatala (D. H J. St. H.) Deutsches Jagdhundestammbuch »Hubertus« □ minden vadászebiajra vezeti a közismert ebtörzsköny- Cj vet. Egyed és alomíktatások. Szakszerű felvilágosítások M a tenyésztés minden ágára. Érdeklődök forduljanak: n ,S!ambüChafn! öcs D. J. SL H., Orüx (isi), Cecil?, Jíteliasse 14. nyésztelep. Túl. N. W. Jardon, München 54. Feldmochingerstr. 339. A legnagyobb bajorországi foxterriertelep, küllemre és vadászati használatra. Számtalan első díj, arany- és ezüst érmekkel kitüntve. Kölykök időnként kaphatók. »Biskupice« kennelben időnként elsőrangú leszárma­zású drótszőrű foxterrierek kaphatók. Fedezőkan »Kalif Ja- novakora« Gp. 601, több első díjjal kitüntetve, Champ. Bums Eigermann fia. Túl. gróf. Draskovich György, Biskupice pfi Bratislava. »PERUN« kotorék és használati vadászeb-telep. Túl. Dr. Fencik Jenő tanár, Beregszász. Tenyészt drótszőrű foxterri- ereket, szakálszőrű tacskókat, tacskókopót és vizslát. A te­lep kutyái három állami tenyészdíjjal és több mint 200 első díjjal lettek kitüntetve. Időnkint kölykök kaphatók. Válasz­bélyeg mellékelendő. Sima és száikásszőrű tacskók: »Stradina«-telep íul. Kinsky Paula grófnő, Kosteiec-u. Orlici (Cechy). Időnként kiváló törzsű kutyákat ad ki. Fede­zőkanok: Sieger »Schuft v. d. Strsdina« 306 H. és »Randi v Oberland« 2339/28. Fedeztetési díj Ke 200. Rövidszőrű német vizslák: »Seile« német rövídszőrű vizslatelep, túl. Gresznárik László, Sala n. Váhom. Magas díjazású és kiváló használati törzsállatok után kölykök időnként kaphatók. Ugyanott cocker spániel fedezőkan: »Pikoló Ivánka« (első díj kitűnő minősítés) telivér szukák részére rendelkezésre áll. Válasz- bclyeg. Pointerek és szetterek: »Derna« pointer és setter kennel. A híres Hanvay-féle pointerek és Lawerack setterek eredeti leszármazottjai. Tel­jesen bevadászott idősebb ebek és legkiválóbb leszármazású kölykök időnként eladatnak. Fedezőkanok. — Túl. Morvay Lóránt, Micske, Jud. Bihor, Románia. Miinsterländi vizslák: »Selle«-kenneL Kiváló importált szülök után fehér-fe­kete színű nagy münsterländi vizslakölyökre előjegyzést el­fogad. Túl. Gresznáryk László. Sala nad Vahom. Slovensko. Verlangen Sie unseren Hauptkata- 1p 1< g über Kronleuchter, Jagdfcilder, H§ Geweihe, Geweihgegensfände, Schil- |=§ d«r. künstliche Schädel, Stahlwa- g? ree Waffen, Mimtion ect. Geb« Gaiiermannl Ge weihe-Weilen, s Dassel a/Soling No. 85. H Deutschland.- Wir suchen laufend :u kaufen: 10^ Geweihe, Gehöoe & Eizehtangen. |p Der erfahrene läger führt HENSOLDT Jagdgläser u. Zielfernrohre ■p\” I i das lichtstarkste Jagdgla« mit han- ivldry l liebster Form u. geringem Gewicht durch HENSOLDT-DACHPRiSMA D. R. P. ■p\“ das Höchstleistungs-Zielfern­t-'iciXy ld.Il rohr für tiefste Dämmerung. — Lichtstärke 81. Liderung der Gläser durch die Fachgeschäfte. Liste D. L, 49 kostenlos durch M. Hensoldt & Söhne Optische Werke A. G. Wetzlar. Hubertuskabátokat, Vadász és Sport-öltönyöket 0 pontos mérték szerint, igényeit mindenképen kielégítve szállít: 9 JOSEF KÖNIG, Specialhaus für Jagd- u. Forstbekleidung Turn-Te plitz. @ Forduljon azonnal: Slovensko és Podkarp. Rus megbízottunkhoz: Resch Frigyes Kosice Rasinova 40. ^ és szakavatott egyén válogatott mintákkal, vételkötelezettség nélkül ^ tiszteletét teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents