Kárpáti Vadász, 1933. (7. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1. szám

■Y\äéx\t képes szaKiap a kárpáti országok vádászai, erdészei, sporthaiászai és ebkedvelői számára. VII. évfolyam. 1 (145) szám. 1933 január hó 1. A Podkarpatska Rusi Vadászati és Kynologiai szervezetek Országos Szövetsége, székhelye Uzhorod, a Ruszinszkói Vadászati Védegylet, székhelye Uzhorod, a Szlovenszkói és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület, székhelye Kosice és a Tacskó kopó-Klub, székhelye Pressnitz, hivatalos lapja. — A »Nornik« Országos Tacskó és Vadászterrier tenyésztők Egyesülete, szék helye Brno, a Deutsches Kartell für Hundewesen, székhelye Hannover, kárpátvidéki közlönye. SZAKROVATAI A „VADÁSZEB“ ÉS AZ „ERDÉSZET“. Megjelenik havonta kétszer, minden hónap elsó és második felében szövegképekkel. Előfizetési díj egy évre belföldre: 60.— Ké. Külföldre: 70,— Ke. Egyes szám ára: 3.— Ké. : Szerkeszti: Dr. FENCIK JENŐ tanár. Az »Erdészete szakrovat vezetője: Ing. GÖZSY GYULA, fóerdőtanácsos. Főmunkatárs: Nádudvari RAZSÓ LAJOS. A »Vadászeb« szakrovat vezetője: N. W. JARDON, németországi szakíró. ROVATVEZETŐK: Biológia: Dr. Stefán Andrejevics, főiskolai r. tanár. — Ebgyógyászat: Dr. Raitsits Emil, állatorvosi fő­iskolai r. tanár. — Egyesület Élet: Horák Vladimir, erdészeti isk. tanár, vadászszövetségi titkár. — Erdő és vadvédelem: Réz Endre erdőmérnök. — Fegyvertechnika és lövészet: ifj. Szulyovszky Géza. — Jogi rovat: Dux. — Ortnithologia: Pawlas Gyula. — Sporthorgászat: Polgáry Miklós tanár. — Szépirodalom: Bozga Kovássy Elemér. — Vadbetegségek: Dr. Král Fr. állatorv. főiskolai tanár. — Zoologia: Kaminszky László tanár. — Szlovenszkói tudósító: Dr. Rajcsányi Gyula. — Romániai tudósító: Loveczky Ernő. — Jugoszláviai tudósító: Tabakovics Gusztáv ny. főjegyző. — A lap művészi illusztrációit ké­szíti: Ing. W. L. Anderle erdótanácsos, akadémiai festő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Berehovo (Beregszász), Mitrák u. 23. C. S. R. Podk. Rus. Szakcikkeink utánnyomása tilos. — Kéziratokat vissza nem adunk. — Fizetendő és perlendő Berehovon. — Minden megkeresés­hez válaszbélyeg melléklendő. Két mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez. — Póstatakarékpénztári csekkszámla: 54696. Hírlapbélyeg engedély: p. t. ig. Kosice, éíslo 10612/V.—1927. rS. i'.i'tww tff nÉrtai. •’W.i.i

Next

/
Thumbnails
Contents