Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1871

A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND KASSAI KATH. FŐGYMNÁSIUMÁNAK . TUDÓSÍTVÁUYA AZ 1871!72-dik TANÉVRE. KÖZREBOCSÁTJA BNEDEK. FERENC, premontrei kanonok s fögymnásiumi igazgató. KA SS AN, NYOMATOTT WERFER KÁROLY KIR. AKADÉMIAI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1,472.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents