Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1875

A JÁSZ ÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND KASSAI FŐGYMNÁSIUMÁNAK TUD 0 SIT YÄNYA az 187'5/t-ik tanévről. KÖZREBOCSÁTJA: Benedek Ferenc, prémontrei kanonok s fögymn. igazgató. KAS SÁ\. NYOMATOTT WERFER KÁROLY, ACAD. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1876.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents