Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1908

A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKOK KRSSRI FŐGIMNRZIUMRNRK JELENTÉSE nz 1908—1909. ISKOLRI ÉVRŐL.-------------­KÖZLI : DR HORVÁTH BRLÁZS IQRZGRTŐ. KASSA NYOMATOTT A „SZENT ERZSÉBET“-NYOMDA R.-T.-NÁL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents