Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1914

A JÁSZÖVÁRI PREMONTREI KANONOKOK-* kassai f::? AÜHATO FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI SZABÓ ADORJÁN IGAZGATÓ. KASSA, NYOMATOTT A .SZENT ERZSÉBET" KÖNYVNYOMDA R.-T.-NÁL. 1915.-6285. 'j* эЛ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents