Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1917

gm A JÁSZÖVÁRI • PREMONTREI KANONOKOK KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK Értesítője AZ 1917—1918. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: SZABÓ ADORJÁN IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT A „SZENT ERZSÉBET“ NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL 1918. 13475.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents