Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1885

A JÁSZÓVÁR! PREMONTREI KANONOKREND kassai fístoásiiisjákak EVI JELENTESE az 1885—86-ik tanévről. Közli : BENEDEK FERENCZ fősrvinn. igazgató. . NYOMATOTT BERNOVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1886.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents