Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1886

A JÁSZ ÓVÁRt PREMONTREI KANONOKREND KASSAI FÖGYMNASIUMÁNAK Á- · ■*-'/ ;'r~v , i'/": ■ . e S ' ' ' . · r - . ÉVI JELENTÉSE az 18Stí—87-ik tanévről. KÖZLI: NÁTAFALUSSY KORNÉL, FÖGYMN. IGAZGATÓ. i ;'··■ ··.’»· JX· ' /In ( j M ■ a 6 KASSA, NYOMATOTT BERNOV1TS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1887.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents