Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1892

EVI JELENTESE az 1892— 93. iskolai évről------------­-----------------­KÖZLI : Dr. STÖHR SZIÁRD IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT RIES LAJOS KÖNYVNYOMÓ-1NTÉZETÉBEN 1893. KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents