Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1896

JÁSZÓYARI PREMONTREI KANONOKOK KASSAI FŐGIMNÁZIUMÁNAK f. 0 A AZ 1896 97-1KI ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI Drt STŐHR SZIÁiD IGAZGATÓ KASSA NYOMATOTT WESSELÉNYI GÉZA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.403.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents