Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1901

PREMONTREI KANONOKOK KASSAI rŐQIMNAZIUMAM JELENTÉSE AZ 1901—1902. ISK. ÍURŐL G— ~ ~~0 DK' HORUATM RRLAZ5 IGAZGATÓ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents