Premontrei katolikus főgimnázium, Kassa, 1942

K. I. F. DUNÁNINNENI KERÜLETE KASSAI TANKERÜLET A JÁSZÓ-PREMONTREI KANONOKREND KASSAI II. RÁKÓCZI FERENC-GIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVÉ AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTETTE: Dr. BUCZKÓ EMIL PREMONTREI KANONOK. TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ KASSA, 194 3. NYOMTA: „SZENT ERZSÉBET" NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KASSA. KASSAI ISTVAN-UTCA 4.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents