Állami főreáliskola, Kassa, 1885

cur 2 3 ^-a A kassai ALLAM1 FÖREALISKOLA ÉRTESÍTŐJE az 1885 86 ik évről. Közli: MAURITZ REZSŐ ^ . ' • N igazgató. ^®S KjüSSÍlN-. NYOMATOTT 15KRN0VITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁüAN. fi □ne R 1886. m

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents