Állami Főreáliskola, Kassa, 1888

Tartalomjegyzék. I. A tej. Vadász J-től. II. Intézetünk története az 1888 — 89. tanévben. 1. Személyzet. 2. Az 1888—89. tanévben elvégzett tananyag. 3. A szertárak szaporodása. 4. A Segélyző-egyesiilet. 5. Az ifjúsági »Eötvös Önképzőkör«. 6. Az iskolai takarékpénztár. 7. Az ösztöndíjas tanulók. III. A tanulók névjegyzéke és osztályzataik. IV. Statisztikai táblázatok. V. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó tudósítás.

Next

/
Thumbnails
Contents