Állami főreáliskola, Kassa, 1898

fl KASSAI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA Közli: Dr. GEREVICH EMIL kir. igazgató. KASSA RIES LAJOS KÖNYVNYOMDA ÉS KIADŐÜZLET 1899.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents