Állami főreáliskola, Kassa, 1901

A KASSAI ÁLLAMI FŐ REÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1901—19021K ÉVRŐL. := KÖZLI: D- GEREVICH EMIL IGAZGATÓ. KASSA NYOM. VITÉZ A. KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents