Állami főreáliskola, Kassa, 1914

A KASSAI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915-IK TANÉVRŐL. KÖZLI : VÁRHELYI FERENC * KIR IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT VITÉZ A. UTÓDA KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN 1915.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents