Katolikus leánygimnázium, Kassa, 1938

▲ SZENT ORSOLYARENDIEK KASSAI ANGELINUM LEÁNYNEVELŐ INTÉZET R. K. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK (fennállása 3. évében) R. K. LEÁNYUCEUMÁNAK «0 * ^ (fennállása 1. évében) O adható f! : ÉVKÖNYVE ÁZ 1938-39. ISKOLÁI ÉVRŐL. Közli: AZ IGAZGATÓSÁG. Nyomatott a „Grafika" könyvnyomdái műintézotben Kassa, F6 ucca 60. szám. 1939.650

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents