Katolikus leánygimnázium, Kassa, 1940

DUNÁNINNENFKAT, TANKERÜLET. KASSAI TANKERÜLET. A SZENT ORSOLYARENDIEK KASSAI ANGELINUM LEÁNYNEVELŐ INTÉZET R. K. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK (fennállása 5. évében) R. K. LEÁNYLICEUMÁNAK (fennállása 3. évében) ÉVKÖNYVÉ AZ 1940-41. ISKOLAI ÉVRŐL. Közli: AZ IGAZGATÓSÁG. Nyomatott a „Grafika" könyvnyomdái műintézetben Kassa, Fő utca 82. szám. - 1941-2956.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents