Katolikus leánygimnázium, Kassa, 1941

DUNÁNINNENI KAT. TANKERÜLET. KASSAI TANKERÜLET. A SZENT ORSOLYARENDIEK KASSAI ANGELINUM LEÁNYNEVELŐ INTÉZET R. K. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK (fennállása 6. évében) R. K. LEÁNYLÍCEUMÁNAK (fennállása 4. évében) • • ÉVKÖNYVÉ AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL. összeállította: M. KORCSMÁROS ALFONZA líceumi igazgató. Nyomta a „Grafika" könyvnyomda i-utca 82. sz. — 4174-1942.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents