Állami Hunfalvy gimnázium, Kassa, 1943

KASSAI TANKERÜLET A KASSÁI M. KIR. ÁLLAMI HUNFALVY JÁNOS GIMNÁZIUM V. ÉVI ÉVKÖNYVE AZ 1943—44. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: FÖRDÖS LÁSZLÓ TANÜGYI FŐTANÁCSOS IGAZGATÓ. „WIKO" KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZET KASSA, LUTHER-UTCA 19.

Next

/
Thumbnails
Contents