Kataszteri Közlöny 1896 (5. évfolyam, 1-12. szám)

• • f) 2 4 I • • «9 KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP A KATASZTER, TELEKKÖNYVI BETÉTSZERKESZTÉS, BIRTOKREN­DEZÉS ÉS ÁRTÉRFEJLESZTÉS KÖRÉBŐL. SZERKESZTETTEK: DOBROVICS VIKTOR kir. háromszögelő mérnök. GÁNÓCZY SÁNDOR SPINNER GYÖRGY kir. kataszt. mérnök. kir. háromszögelő mérnök. * "V- É "N7" POL "ST l^L. 1896. BUDAPEST, NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN Szereesen-utcza 35.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents