Kataszteri Közlöny 1898 (7. évfolyam, 1-12. szám)

H l It L KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP A KATASZTER ÉS BIRTOKRENDEZÉS KÖRÉBEN. Szerkeszti és kiadja DOBROVICS VIKTOR in. k. háromszögelő mérnök. VII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1898. NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. VI. KER. SZERECSEN-UTCZA 35.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents