Kataszteri Közlöny 1900 (9. évfolyam, 1-12. szám)

5 2 Í I KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP A KATASZTERI, TELEKKÖNYVI BETÉTSZERKESZTÉS, BIRTOK­RENDEZÉS ÉS ÁRTÉRFEJLESZTÉS KÖRÉBŐL. V SZERKESZTI ÉS KIADJA: DOBROVICS VIKTOR KIR HÁROMSZÖGELŐ FŐMÉRNÖK. FŐMUNKATÁRS: GÁNÓCZY SÁNDOR KATASZTERI MÉRNÖK. IX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1900. NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PRÓFÉTA-U. 7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents