Kataszteri Közlöny 1902 (11. évfolyam, 1-12. szám)

524 t Ii it KATASZTERI KÖZLÖNY A SZAKLAP A KATASZTER, TELEKKÖNYVI BETÉTSZERKESZTÉS ÉS BIRTOK RENDEZÉS KÖRÉBŐL. SZERKESZTETTEK: DOBROVICS VIKTOR KIR. HÁROMSZÖGELŐ FŐMÉRNÖK, FELELŐS SZERKESZTŐ • ÉS GÁNÓCZY SÁNDOR KIR. KATASZT. MÉRNÖK, FŐMUNKATÁRS. XI ÉVFOLYAM. ítKv" Ы^'. — j 'I . А'»}и,|,,| , . A, ; КП-plQ Ш» ш • BUDAPEST, 1902. NYOMATOTT NEUMAYER EDE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PRÓFÉTA-U. 7.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents