Kataszteri Közlöny 1914 (23. évfolyam, 1-12. szám)

5' 3 4 í KATASZTERI KÖZLÖNY. SZAKLAP a kataszteri felmérés, geodézia, földadókataszter, telek­könyvi betétszerkesztés és birtokrendezés köréből. XXIII. évfolyam (1914. év). Szerkeszti és kiadja: GÁNÓCZY SÁNDOR felm. felügyelő. Pozsony, 1914. Kath. irod. részvénytársaság mű- és könyvnyomdája, Pozsony,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents