Katholikus Néplap, 1855. július-december (8. évfolyam, 1-26. szám)

1855-07-04 / 1. szám

KATHOIIKOS BEPLAP. NYOLCZADIK ÉVI FOLYAM MÁSODIK FELE. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. SZERKESZTÉ: 8CJÁNSZKT ANTAL, Pest-józsefvárosi plébános. a»£5ss. NYOMATOTT HERZ JÁNOSNÁL. ORSZÁGÜT 6. SZÁM. <y ^ /

Next

/
Thumbnails
Contents