Katholikus Néplap, 1857. január-június (10. évfolyam, 2-25. szám)

1857-01-14 / 2. szám

KATHOLIKI N NÉPLAP HEDCCCLVII. * / TIZEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA SZERKESZTÉS: I. SZÁMTÓL XL-ig SUJANSZKI ANTAL, pest-józsefvárosi plébános; XL. SZÁMTÓL KÁDAS RUDOLF, premontrei rendű kanonok, bölcsészettudor s a Szent-István-Társulat aligazgatója. Nyomatott Herz János könyvnyomdájában. Nádoruteza 6. sz. !2Stj ^/2 -¥/-£•

Next

/
Thumbnails
Contents