Katholikus Néplap, 1858. január-június (11. évfolyam, 1-25. szám)

1858-01-07 / 1. szám

tp-91 KATHOLIKUS NÉPLAP. MDCCCLVIII. TIZENEGYEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA SZERKESZTI KÁDAS RUDOLF, premontrei rendű kanonok, bölcsészettudor s a Szent-István-Társulat aligazgatója.-------------------------"COC P EST, 1858. NYOMATOTT E M I C H GUSZTÁVNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents