Katholikus Néplap, 1861. január-június (14. évfolyam, 1-27. szám)

1861-01-03 / 1. szám

KATHOLKUS NÉPLAP. MDCCCLXI. TIZENNEGYEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. SZERKESZTI KÁDAS RUDOLF, premontrei rendű kanonok, bölcsészettudor, a Szent-István-Társulat igazgatója. FEST, EMICH GUSZTÁV M. AKAD. NYOMDÁSZ (BARÁTOK-TERE 7. SZÁM.) 1861.

Next

/
Thumbnails
Contents