Katholikus Néplap, 1872. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1872-01-04 / 1. szám

KATHOLIKUS NÉPLAP. MDCCCLXX1I. HUSZO NNYOLCZADIK ÉVI FOLYAM. KIADJA a szent-istvIn-tírsulat. SZERKESZTETTE FÜSSY TAMÁS, Szent-Benedek-rendiAldoiár, a Szent-István-Társulat igazgatója. PEST, NYOMATOTT AZ „ATHENAEUM NYOMDÁJÁBAN. 1872.

Next

/
Thumbnails
Contents